Academic and Administrative Experience

Academic Titles

  • 2017 - Continues Assistant Professor

    Canakkale Onsekiz Mart University, İlahiyat Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri

Courses

  • Postgraduate İslam Felsefesi Klasik Metin Analizleri

  • Postgraduate Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Araştırma, Yazma ve Yayımlama Yöntemleri

  • Undergraduate Felsefe Tarihi

  • Undergraduate İslam Felsefe Tarihi

  • Undergraduate İslam Ahlak Esasları ve Felsefesi