Education Information

Education Information

 • 1998 - 2005 Doctorate

  Istanbul University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye, Turkey

 • 1994 - 1997 Postgraduate

  Bursa Uludağ University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye, Turkey

 • 1990 - 1994 Undergraduate

  Bursa Uludağ University, İibf, Maliye, Turkey

Dissertations

 • 2005 Doctorate

  Türkiye'de Gelir Vergisinin Mali Ekonomik ve Sosyal Fonksiyonları Açısından Analizi(1980 Sonrası Dönem)

  Istanbul University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye

 • 1997 Postgraduate

  Türkiye'de 1980 Sonrası Dönemde Uygulanan Vergi Teşvik Politikalarının Ekonomik Kalkınmaya Etkileri

  Bursa Uludağ University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English