Education Information

Education Information

 • 2012 - 2016 Postgraduate

  Canakkale Onsekiz Mart University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri, Turkey

 • 2007 - 2011 Undergraduate

  Canakkale Onsekiz Mart University, Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Turkey

Dissertations

 • 2016 Postgraduate

  Türk İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukukunda Gebe ve Emziren Anne İşçinin Korunması Sustainable Development

  Canakkale Onsekiz Mart University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku