Academic and Administrative Experience

Academic Titles

  • 2016 - Continues Lecturer

    Canakkale Onsekiz Mart University, Muhasebe ve Vergi, Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları