Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Eğitim Bilim Toplum, vol.16, no.63, pp.48-80, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Books & Book Chapters

Türkiye'nin Yeni Sınıfsal Topografyası, Aleviler ve Kültürel Proleterleşme

in: Finansallaşma Kıskacında Türkiye'de Devlet, Sermaye Birikimi ve Emek, Pınar Bedirhanoğlu,Özlem Çelik,Hakan Mıhcı, Editor, Notabene, İstanbul, pp.249-278, 2017