Araştırma Alanları

 • Tarımsal Bilimler

 • Su Ürünleri

 • Su Ürünleri Avlama Teknolojileri

 • Atmosfer Bilimleri ve Meteoroloji Mühendisliği

 • Hidroloji-Hidrometeoroloji

 • İklim

 • İklim Değişimi ve İklim Modellemesi

 • Deniz Bilimleri ve Teknolojisi

 • Harita Mühendisliği-Geomatik

 • Coğrafi Bilgi Sistemleri

 • Uzaktan Algılama

 • Bilgisayar Bilimleri

 • Yapay Zeka, Bilgisayarda Öğrenme ve Örüntü Tanıma

 • Bulanık Kümeler ve Sistemler

 • Sinirsel Ağlar

 • Yaşam Bilimleri

 • Biyoinformatik

 • Biyoçeşitlilik

 • Biyolojik Modelleme

 • 3B-Modelleme

 • Temel Bilimler

 • Mühendislik ve Teknoloji