Academic and Administrative Experience

Managerial Experience

 • 2021 - Continues Internship Committee Member

  Canakkale Onsekiz Mart University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri

 • 2021 - Continues Head of Department

  Canakkale Onsekiz Mart University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri

Non Academic Experience

 • 2020 - Continues Dr. Öğretim Üyesi

  University, Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi, , Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı,

 • 2018 - 2020 Uzm. Dr

  Hospital, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Evliya Çelebi Eğitim Araştırma Hastanesi , Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

 • 2017 - 2018 Uzm. Dr

  Hospital, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi , Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği

 • 2014 - 2017 Uzm. Dr.

  Hospital, Balıkesir Devlet Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

 • 2013 - 2014 Uzm. Dr

  Hospital, Sivas Numune Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Courses

 • Expertise In Medicine Ateşli hastaya yaklaşım