Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2014 - Devam Ediyor Doktora

  Balıkesir Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, Türkiye

 • 2012 - 2017 Doktora

  Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi Anabilim Dalı, Türkiye

 • 2013 - 2014 Yüksek Lisans

  Balıkesir Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı , Türkiye

 • 2006 - 2009 Yüksek Lisans

  Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2017 Doktora

  Hekimlerin, Tıp Fakültesi Öğrencilerinin ve Öğretim Üyelerinin Epistemolojik İnançları ve Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimlerinin İncelenmesi

  Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi

 • 2014 Yüksek Lisans

  Tıp Fakültelerinde Mezuniyet Öncesi Anatomi Eğitiminin Öğrenci Geribildirimleri İle Değerlendirilmesi

  Balıkesir Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı

 • 2009 Yüksek Lisans

  Bağımlılarda Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışı Geliştirme Eğitiminin Beden Kitle İndeksi Üzerine Etkisi

  Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı

Yabancı Diller

 • B2 Orta Üstü İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2017Ölçme Değerlendirme Kursu

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

 • 2017Abdomen Diseksiyon Kursu

  Sağlık ve Tıp , Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

 • 2017Toraks Diseksiyon Kursu

  Sağlık ve Tıp , Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

 • 2012Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Arttırılması Operasyonel Programı

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Avrupa Birliği Bakanlığı

 • 2012İleri Kardiyak Yaşam Desteği Kursu

  Sağlık ve Tıp , Türk Kardiyoloji Derneği

 • 2011Nitel Araştırmalarda Odak Grup Tekniği

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Dokuz Eylül Üniversitesi

 • 2010SPSS ve SPSS Uygulamalı Araştırma Yöntemleri Sertifikası

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Dokuz Eylül Üniversitesi

 • 2008Etkin Ve Etkili Yöneticilik Kursu

  Diğer , Dokuz Eylül Üniversitesi

 • 2004Temel Yaşam Desteği Eğitimi Kursu

  Sağlık ve Tıp , GATA

 • 2004Toplam Kalite Yönetimi-Temel Kalite Kavramları, Süreç Yönetimi ve İyileştirilmesi

  Kalite Yönetimi , Deniz Kuvvetleri Komutanlığı

 • 2003Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Danışmanlık Kursu

  Sağlık ve Tıp , GATA

 • 2002Savaş Alanında Temel Yaşam Desteği ve Acil Tıp Kursu

  Sağlık ve Tıp , GATA