Education Information

Education Information

 • 2014 - Continues Doctorate

  Ankara University, Instıtute Of Socıal Scıences, Yakınçağ Tarihi Abd, Turkey

 • 2008 - 2011 Postgraduate

  Canakkale Onsekiz Mart University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

 • 2004 - 2008 Undergraduate

  Canakkale Onsekiz Mart University, Fen/Edebiyat Fakültesi, Tarih, Turkey

Dissertations

 • 2011 Postgraduate

  “II.Meşrutiyet Döneminde Kurulan Kadın Dernekleri”

  Canakkale Onsekiz Mart University, Sosyal Bilimler Enstitüsü , Yakınçağ Tarihi Abd

Foreign Languages

 • B1 Intermediate English

Certificates, Courses and Trainings

 • 2016Erasmus Programı

  Vocational Training , Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary