Education Information

Education Information

  • 2003 - 2009 Expertise In Medicine

    Erciyes University, Tıp Fakültesi, Kalp Ve Damar Cerrahisi Ad., Turkey

Dissertations

  • 2009 Expertise In Medicine

    Pediatrik Açık Kalp Cerrahisi Sonrası Görülen Hiperlaktateminin Sıklığı, Mortalite, Morbidite ve Risk Faktörleri İle İlişkisi.

    Erciyes University, Tıp Fakültesi, Kalp Ve Damar Cerrahi Ad.