Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ev Hizmetleri Alanında Çalışan Yerli Kadın İşgücünün Sosyo-Ekonomik Analizi: İzmir İli Alan Araştırması

SOSYAL GÜVENLİK DERGİSİ, cilt.9, ss.45-63, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ev Hizmetleri Alanında Çalışan Yabancı Kadın İşgücünün İncelenmesi: İzmir İli Alan Araştırması

e-İş Güç, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, cilt.20, no.698, ss.341-357, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İŞ HUKUKU AÇISINDAN DOĞUM NEDENİYLE EBEVEYNİN KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMA HAKKI

Trakya Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi E-Dergi, cilt.6, ss.71-100, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İŞ KANUNU VE DEVLET MEMURLARI KANUNU KAPSAMINDA ÇALIŞANLARIN EBEVEYNLİĞE İLİŞKİN HAKLARI

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.22, ss.663-684, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Ev Hizmetlerinde Göçmenlerin İstihdamına Yönelik Sorunlarının Değerlendirilmesi

çalışma ilişkileri dergisi, cilt.7, ss.65-77, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TÜRKİYE’DE KAYITDIŞI İSTİHDAMIN ETKİLERİNİN EKONOMETRİK BİR PERSPEKTİFTEN DEĞERLENDİRİLMESİ (2005-2013)

Uluslararası Hakemli Ekonomi Yönetimi Araştırmaları, cilt.1, ss.57-75, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bireysel Emeklilik 10 Yaşında

Çimento İşveren, cilt.28, ss.22-37, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kayıt Dışı İstihdamla Mücadelede Sosyal Güvenlik Reformunun Getirdikleri

Sosyal Güvenlik Dünyası, ss.20-33, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye’de İşsizlik Sigortasının Gelişimi

Yönetim Bilimleri Dergisi, cilt.9, ss.95-114, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kıdem Tazminatında Fon Sistemi

Çimento İşveren, cilt.23, ss.4-18, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sosyal Güven(siz)lik Reformu Üzerine

Yönetim Bilimleri Dergisi, cilt.6, ss.25-28, 2008 (Hakemsiz Dergi)

Bireysel Emeklilik Sisteminin Performansı

Mercek, ss.124-131, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Geçiş Ekonomilerinde Emeklilik Sistemi Reformları

Sosyal Siyaset Konferansları, no.4566, ss.289-299, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bireysel Emeklilik Sistemi İle Birikimli Hayat Sigortasının Kıyaslanması

Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog, ss.173-186, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Özel Emeklilik Türleri ve Bireysel Emeklilik

Çimento İşveren, cilt.18, ss.14-25, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Özel ve Sosyal Sigortaların Karşılaştırılması

Sosyal Güvenlik Dünyası, ss.73-83, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hukuki Açıdan Bireysel Emeklilik Sistemi

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, cilt.1, ss.512-530, 2004 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Sağlık Yatırımlarının Bebek Ölüm Oranları Üzerindeki Etkisi: TR2 Batı Marmara Bölgesi İçin Panel Veri Analizi

3. Uluslararası Bölgesel Kalkınma ve Üniversitelerin Rolü sempozyumu Bandırmanın Geleceği, Balıkesir, Türkiye, 21 - 22 Kasım 2019, cilt.1, no.1, ss.585-592

Engellilerin Çalışma Hayatında Karşılaştığı Sorunlar: Çanakkale Belediyesi Örneği

10. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi, Balıkesir, Türkiye, 1 - 03 Kasım 2019, cilt.1, no.1, ss.32-52

Nordrhein-Westfalen’da Göçmen Türk Kadınlarının Çalışma Hayatına Entegrasyonu Sorunu

IX. Uluslarası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 15 - 17 Kasım 2018, ss.458-473

Türkiye'de Bireysel Emeklilik Sistemindeki Dönüşümlerin Analizi

18. ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMLERİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 19 - 22 Ekim 2017, ss.29-33

Ev Hizmetleri Alanında Çalışan Kadınların Sosyo-Ekonomik Analizi: İzmir İli Alan Araştırması

18.Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümleri Kongresi, Antalya, Türkiye, 19 - 22 Ekim 2017, ss.99-102

Sosyal Politika Sağlayıcı STK'ların Önemi

14. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi, İstanbul, Türkiye, 25 - 27 Mayıs 2012, ss.768-788

Kıdem Tazminatında Fon Sistemine Geçiş Yaklaşımları

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi, Denizli, Türkiye, 23 - 25 Mayıs 2008, ss.1-5

Yoksullukla Mücadelede Sivil Toplum Kuruluşlarının Artan Önemi

III.Uluslararası STK'lar Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 9 - 10 Aralık 2006, ss.285-289

Impacts of Social Security Deficits on Economy and Importance Individual Pension Funds

4th International Symposium International Business Administration, Karvina, Çek Cumhuriyeti, 26 - 27 Nisan 2006, ss.334-339

Çanakkale'nin Beşeri Gelişim Göstergeleri

Uluslararası Çanakkale Kongresi, İstanbul, Türkiye, 17 - 19 Mart 2006, ss.27-37

Belediyelerde Toplu İş İlişkileri

Yerel Yönetimler Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 3 - 04 Aralık 2004, ss.593-606

Belediyelerde Toplu İş İlişkileri

Yerel Yönetimler Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 3 - 04 Aralık 2004, ss.593-606

Kitap & Kitap Bölümleri

Üniversiteli Girişimcilerin Yerel Kalkınmaya Etkisi: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Örneği

Trakya Bölgesinde Üniversitelerin Bölgesel Kalkınmaya Etkisi, Prof. Dr. Ensar Nişancı, Doç. Dr. Ümit İzmen, Doç. Dr. Seda H. Bostancı, Editör, Trakya Üniversiteler Birliği/Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ, ss.1-15, 2017

Chapter 249. Social Services Activities of State Supported Civil Society Organizations: The Case of Kızılay

Researches on Science and Art in 21st Century Turkey, Arapgirlioğlu H., Atık A., Elliott R.L.,Turgeon E., Editör, Gece Publishing, Ankara, ss.2223-2233, 2017

Diğer Yayınlar