Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

In Vitro Effects of Pantoprazole on Contractile Tone and Contraction Frequency of Rat Pyloric Sphincter

LATIN AMERICAN JOURNAL OF PHARMACY, cilt.36, sa.4, ss.701-705, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The effect of amifostine on bacterial translocation after radiation induced acute enteritis

ACTA CIRURGICA BRASILEIRA, cilt.31, sa.3, ss.156-160, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Endovascular treatment of delayed hemorrhage developing after the pancreaticoduodenectomy procedure

WIENER KLINISCHE WOCHENSCHRIFT, cilt.126, ss.416-421, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

CYSTOGASTROSTOMY WITH ARGON PLASMA COAGULATION PROBE AND WITHOUT ENDOSCOPIC ULTRASONOGRAPHY

ABCD-ARQUIVOS BRASILEIROS DE CIRURGIA DIGESTIVA-BRAZILIAN ARCHIVES OF DIGESTIVE SURGERY, cilt.32, sa.2, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

ENDOSCOPIC REMOVAL OF AN UNUSUAL FOREIGN BODY FROM STOMACH: A WRISTWATCH

ABCD-ARQUIVOS BRASILEIROS DE CIRURGIA DIGESTIVA-BRAZILIAN ARCHIVES OF DIGESTIVE SURGERY, cilt.32, sa.2, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

MANAGEMENT OF FLAP DEHISCENCE AFTER LIMBERG PROCEDURE FOR RECURRENT PILONIDAL DISEASE BY NEGATIVE PRESSURE WOUND THERAPY (NPWT)

ABCD-ARQUIVOS BRASILEIROS DE CIRURGIA DIGESTIVA-BRAZILIAN ARCHIVES OF DIGESTIVE SURGERY, cilt.30, sa.1, ss.73-74, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Isolated omental panniculitis: two case reports and review of literature

EUROPEAN JOURNAL OF GENERAL MEDICINE, cilt.14, sa.3, ss.84-88, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

AKUT PANKREATİTTE ERKEN LAPARASKOPİKKOLESİSTEKTOMİ; SONUÇLARIMIZ

HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİTIP DERGİSİ, cilt.56, sa.2, ss.99-103, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Akut Pankreatitte Erken Laparaskopik Kolesistektomi Sonuçlarımız / The Result Of Early Laparoscopic Cholecystectomy In Acute Pancreatitis

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, cilt.56, sa.2, ss.99-103, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

LAPAROSKOPİK KOLESİSTEKTOMİDE PREOPERATİF GASTROSKOPİ YAPILMALI MIDIR? / Do we perform preoperatively gastroscopy before Laparoscopic Cholesystectomy?

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi / Haydarpaşa Numune Medical Journal, cilt.56, sa.1, ss.48-51, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A rare reason/cause of esophageal obstruction: Steakhouse syndrome

Eastern Journal of Medicine, cilt.21, sa.1, ss.50-51, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Laparoskopik Kolesistektomide Preoperatif Gastroskopi Yapılmalı mıdır?

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, cilt.56, sa.1, ss.48-51, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KLİNİĞİMİZDE PARATİROİD CERRAHİSİNİN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ

The Anatolian Journal of Clinical Investigation, cilt.9, sa.3, ss.117-120, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KANAMAYA YOL AÇAN MİDE YERLEŞİMLİ MİKS TİP DEV STROMAL TÜMÖR:OLGU SUNUMU

The Anatolian Journal of Clinical Investigation, cilt.9, sa.4, ss.203-206, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

CONN SENDROMUNDA VENÖZ ÖRNEKLEME SONRASI LAPAROSKOPİK SOL SÜRRENALEKTOMİ / Left Laparoscopic Adrenalectomy in Conn’s Syndrome After Venous Sampling

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi / Haydarpaşa Numune Medical Journal, cilt.54, sa.3, ss.210-213, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gastrointestinal cerrahi sonrası gelişen Wernicke ensefalopatisi konvansiyonel ve difüzyon MRG bulguları

TURKISH JOURNAL OF NEUROLOGY, cilt.20, sa.3, ss.84-86, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Conn Sendromunda Venöz Örnekleme SonrasıLaparoskopik Sol Sürrenalektomi

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, cilt.54, sa.3, ss.210-213, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tanısal Kolonoskopi Sonrası Benign Pnömopertion:Olgu Sunumu

Turkish Journal of Colorectal Disease, cilt.23, sa.3, ss.138-141, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kolon Karsinomunu Taklit Eden KolonTüberkülozu: Nadir Görülen Bir Olgu

turkish journal of colorectal diseas, cilt.20, sa.2, ss.87-91, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sekonder aortoenterik fistül: olgu sunumu

Cumhuriyet Tıp Dergisi, cilt.32, sa.2, ss.230-234, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Caroli hastalığı: olgu sunumu (Caroli’s disease: case report)

Cumhuriyet Tıp Dergisi, cilt.32, sa.2, ss.241-246, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Desmoid tümör ve rektum karsinomunun eşlikettiği familyal adenomatöz polipozis: Olgu sunumu

Cumhuriyet Tıp Dergisi, cilt.32, sa.4, ss.371-376, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Erişkin intestinal tıkanıklığa neden olan invajinasyon

9. cerrahi araştırma kongresi, Türkiye, 10 - 12 Kasım 2017

Amyand Herni, Olgu Sunumu

XVI. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Türkiye, 15 - 20 Mayıs 2017

Rektal Prolapsusta Perineal Yaklaşım, Olgu Sunumu

XVI. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Türkiye, 15 - 20 Mayıs 2017

Oksiyura Bağlı İntestinal Obstruksiyon, Olgu Sunumu

XVI. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Türkiye, 15 - 20 Mayıs 2017

Nadir Etiyolojili Nekrotizan Fasiit Olgularında Tecrübelerimiz

11. ulusal yara kongresi, Antalya, Türkiye, 15 - 18 Aralık 2016

İleri Yaş Hastalarda Rektus Kası Hematomu

12. Ulusal Acil Tıp, 3rd Intercontinental Emergency Medicine Congress & 3rd International Critical Care and Emergency MedicineCongress, Antalya, Türkiye, 19 - 22 Mayıs 2016

Segmental Omental Nekrozda Laparoskopik Yaklaşım

12.Ulusal Acil Tıp Kongresi, 3rd Intercontinental Emergency Medicine Congress, 3rd International Critical Care and Emergency Medicine Congress, Türkiye, 19 - 22 Mayıs 2016

Nadir bir akut karın nedeni: İzole Omental Pannikülit

12. Ulusal Acil Tıp, 3rd Intercontinental Emergency Medicine Congress & 3rd International Critical Care and Emergency MedicineCongress, Antalya, Türkiye, 19 - 22 Mayıs 2016

Akut Mezenter İskemide Klinik Deneyimimiz

12.Ulusal Acil Tıp Kongresi, 3rd Intercontinental Emergency Medicine Congress, 3rd International Critical Care and Emergency Medicine Congress, Antalya, Türkiye, 19 - 22 Mayıs 2016

İLERİ YAŞ HASTALARDA REKTUS HEMATOMU

10. ULUSAL TRAVMA VE CERRAHİ KONGRESİ, Türkiye, 28 Ekim - 01 Kasım 2015

NADİR BİR AKUT KARIN NEDENİ: İZOLE OMENTAL PANNİKÜLİT

10. ULUSAL TRAVMA VE ACİL CERRAHİ KONGRESİ, Türkiye, 28 Ekim - 01 Kasım 2015

Akut Mezenter Emboli Erken Dönem Embolektomi

10. TRAVMA VE ACİL CERRAHİ KONGRESİ, Türkiye, 28 Ekim - 01 Kasım 2015

NADİR BİR AKUT BATIN NEDENİ: MUKOSELE BAĞLI APPENDİX TORSİYONU

10. ULUSAL TRAVMA VE ACİL CERRAHİ KONGRESİ, Türkiye, 28 Ekim - 01 Kasım 2015

TRANSOMENTAL İNTERNAL HERNİASYONA BAĞLI İNTESTİNAL OBSTRÜKSİYON

10. ULUSAL TRAVMA VE ACİL CERRAHİ KONGRESİ, Türkiye, 28 Ekim 2105 - 01 Kasım 2015

BALIK KILÇIĞINA BAĞLI İNCEBARSAK PERFORASYONU

9. ULUSAL TRAVMA VE ACİL CERRAHİ KONGRESİ, Türkiye, 19 - 24 Nisan 2013

REKTUMDA YABANCI CİSİM: OLGU SUNUMU

9. ULUSAL TRAVMA VE ACİL CERRAHİ KONGRESİ, Türkiye, 19 - 23 Nisan 2013

NADİR BİR OLGU : PANKREATİK SCANNOMA

17. ULUSAL CERRAHİ KONGRESİ, Türkiye, 26 - 29 Mayıs 2010