Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İNTERNAL AKUSTİK KANAL MR İNCELEMELERİNDE SAPTANAN İNSİDENTAL BULGULAR

Türk Nöroradyoloji Derneği Uluslararası Katılımlı 28. Yıl Yıllık Toplantısı, Turkey, 15 - 17 February 2019