Education Information

Education Information

 • 2010 - Continues Doctorate

  Anadolu University, Instıtute Of Socıal Scıences, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri, Turkey

 • 2006 - 2010 Postgraduate

  Canakkale Onsekiz Mart University, Elmadağ Meslek Yüksekokulu, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri, Turkey

 • 2000 - 2004 Undergraduate

  Canakkale Onsekiz Mart University, Biga İ.İ.B.F., İşletme, Turkey

Dissertations

 • 2010 Postgraduate

  Çalışma Hayatında Duygusal Zeka, Algılama ve Motivasyon İlişkisi: ÇOMÜ Örneği

  Canakkale Onsekiz Mart University, Biga İibf, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri

Foreign Languages

 • C1 Advanced English