Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2014-2016 Yılı Gülpınar Kazıları (35-37. Yıl)

39. Kazı Sonuçları Toplantısı, Bursa, Turkey, 22 - 26 May 2017, vol.2, pp.321-346

The Island in Between Tenedos in Archaic Northeast Aegean Interactions

Connecting Cultures: Trade and Interconnections in the Ancient Near East from the Beginning until the end of the Roman Period, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 23 - 25 November 2016

On marble Conical Rhyta: New Evidence from Yeşiltepe in the West Anatolian Hinterland

International Conference Communities in Transition The Circum-Aegean Later Neolithic Stages (ca. 5000/4800-3200/3000 BC), ATİNA, Greece, 6 - 10 June 2013

On experiments on oil-spill booms in three Atlantic coastal zones: La Rochelle, Lorient and Brest

10th International Conference on Modelling, Monitoring and Management of Water Pollution, Bucharest, Romania, 9 - 11 June 2010, vol.135, pp.49-60 Sustainable Development identifier identifier

Antik Çağda Bozcaada Tenedos

Bozcaada Değerleri Sempozyumu, Turkey, 25 August 2008, pp.71-82

Tradition and Paradox in Turkish Archaeology

Uluslararası Türk Sanatı ve Arkeolojisi Sempozyumu: Prof. Dr. Oluş Arık ve Prof. Dr. Rüçhan Arık’a Armağan, Konya, Turkey, 11 - 12 May 2007, pp.621-628

1999 Kulaksızlar Yüzey Araştırması

XXI. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sonuçları Toplantısı (Mayıs 2000, Ankara). XVIII. Araştırma Sonuçları Toplantısı II, Ankara, Turkey, 21 - 26 May 2000, vol.2, pp.157-168

Books & Book Chapters

Painted Pottery from Early and Middle Chalcolithic Gülpınar

in: Hayat: Arkeolojiye Adanmış bir Yaşam: Hayat Erkanal Anısına Akdeniz Arkeolojisi Üzerine Çalışmalar / Hayat: A Life Dedicated to Archaeology: Studies in Mediterranean Archaeology in Memory of Hayat Erkanal, Vasıf Şahoğlu, İ. Tuğcu, O. Kouka, Ü. Gündoğan, Ü. Çayır, R. Tuncel, A. Erkanal-Öktü, Editor, Ankara Üniversitesi, Ankara, pp.435-454, 2023

Etnoarkeolojinin Işığıyla El Aletlerini Okumak

in: Alet İşler: Dünyamızı biçimlendiren Nesneler, Akif Kuruçay, Editor, İstanbul: Masis Matbaa, İstanbul, pp.89-111, 2022

Kulaksızlar Revisited: Excavating the Contexts of a Chalcolithic Marble Workshop

in: The Archaeology of Anatolia, Volume IV, S.R Steadmann,G. McMahon, Editor, Cambridge Scholars Publishing, Cambridge, pp.45-55, 2021

Erken Kalkolitik Gülpınar’da Depolama Davranısı

in: Anadolu Arkeolojisiyle Harmanlanmış Bir Ömür: Mehmet Karaosmanoglu'na Armağan, M. A. Yılmaz,B. Can,M. Işıklı, Editor, Bilgin Kültür Sanat Yayınları, Ankara, pp.713-727, 2021 Creative Commons License

Kulaksızlar Revisited: Excavating the Contexts of a Chalcolithic Marble Workshop

in: The Archaeology of Anatolia, Volume IV, S.R Steadmann, G. McMahon, Editor, Cambridge Scholars Publishing, Cambridge, pp.45-55, 2021

Erken Kalkolitik Gülpınar’da Depolama Davranışı

in: Anadolu Arkeolojisiyle Harmanlanmış Bir Ömür: Mehmet Karaosmanoğlu'na Armağan , Mehmet Ali Yılmaz, Birol Can, Mehmet Işıklı, Editor, Bilgn Kültür Sanat Yayınları, Ankara, pp.713-7127, 2021

Adapting to a Diverse Landscape: Agriculture in Hellenistic and Roman Anatolia

in: A Companion to Ancient Agriculture, Hollander, David ve Timothy Howe, Editor, Wiley-Blackwell, New York, pp.363-382, 2020 Sustainable Development

Arkaik Dönem Kuzeydoğu Ege Kültürel Etkileşim Ağı İçinde Tenedos Adası

in: Kültürlerin Bağlantısı: Başlangıcından Roma Dönemi Sonuna Kadar Eski Yakın Doğuda Ticaret ve Bölgelerarası İlişkiler / Connecting Cultures: Trade and Interconnection in the Ancient Near East from the Beginning until the End of the Roman Period, Şahoğlu V., Şevketoğlu M., Erbil Y.H., Editor, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, pp.321-338, 2019 Creative Commons License Sustainable Development

Arkaik Dönem Kuzeydoğu Kültürel Etkileşim Ağı İçinde Tenedos Adası

in: Kültürlerin Bağlantısı / Connecting Cultures, Vasıf Şahoğlu, Müge Şevketoğlu, Yiğit H. Erbil, Editor, Ankara Üniversitesi., Ankara, pp.321-338, 2019

M.Ö. 9. Bin Yıl Sonunda Girmeler Mağarası

in: Doğudan Batıya. 70. Yaşında Serap Yaylalıya Sunulan Yazılar, A. Erön - E. Erdan, Editor, Bilgin Kültür Sanat Şti.Ltd., Ankara, pp.485-500, 2019

On marble Conical Rhyta: New Evidence from Yeşiltepe in the West Anatolian Hinterland

in: Communities in Transition: The Circum-Aegean Later Neolithic Stage (ca. 5000/4800-3200/3000 BC), S. Dietz, F. Mavridis, Z. Tankosic, T. Takaoğlu, Editor, Oxbow Books, Oxford, pp.491-498, 2018

Tlos Antik Kenti ve Teritoryumu Prehistorik Yerleşimleri

in: Olympos Araştırmaları II, Mustafa ŞAHİN, Editor, Uludağ Üniversitesi, Bursa, pp.110-131, 2018

On marble Conical Rhyta: New Evidence from Yeşiltepe in the West Anatolian Hinterland

in: Communities in Transition: The Circum-Aegean Later Neolithic Stage (ca. 5000/4800-3200/3000 BC), S. Dietz, F. Mavridis, Z. Tankosic, T. Takaoğlu, Editor, Oxbow Books , Oxford, pp.493-500, 2017

Middle Chalcolithic Period in the Troad: A new look from Gülpınar (Smintheion).

in: Communities in Transition: The Circum-Aegean Later Neolithic Stage (ca. 5000/4800-3200/3000 BC), S. Dietz, F. Mavridis, Z. Tankosic, T. Takaoğlu, Editor, Oxbow Books , Oxford, pp.481-492, 2017

Cave Habitations in Chalcolithic Lycia: The Case of Tavabaşı near Tlos

in: Communities in Transition: The Circum-Aegean Later Neolithic Stage (ca. 5000/4800-3200/3000 BC), S. Dietz, F. Mavridis, Z. Tankosic, T. Takaoğlu, Editor, Oxbowbooks, Oxford, pp.551-58, 2017

On the Modes of Exchange in Prehistoric Lycia

in: Lykiarkhissa Festshrift für Havva İşkan Havva İşkan a Armağan, Erkan Dündar, Şevket Aktaş, Mustafa Koçan, Serap Erkoç, Editor, Ege Yayınevi, İstanbul, 2016

Prehistoric Occupations at Smintheion: A Preliminary Report

in: Smintheion In Search of Apollo Smintheus, Coşkun Özgünel, Editor, Ege Yayınevi, İstanbul, pp.137-167, 2015

"Coşkuntepe: A Neolithic Settlement on the Coastal Troad."

in: The Neolithic in Turkey. New Excavations and New Research, Vol. 5: Northwestern Turkey and Istanbul, Özdoğan M., Başgelen N., Kunilholm P., Editor, Arkeoloji Ve Sanat, İstanbul, pp.35-43, 2013

Stone Artifacts and Idols in Western Anatolia

in: Accross: The Cyclades and Western Anatolia During the 3rd Millennium BC., Şahoğlu V, Peggy Sotirakopoulou, Editor, Sakıp Sabancı Müzesi, İstanbul, pp.158-164, 2012

Smintheion Prehistorik Yerleşimi

in: Aşklar, Savaşlar, Kahramanlar ve Çanakkale, Özdem, F., Editor, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, pp.294-296, 2012

Archaeological Evidence for Grain Mills in the Greek and Roman Troad

in: From the Euphrates to the Bosphorus: Asia Minor in ancient times. Festschrift Elmar Scwertheim on the 65th Birthday, Engelbert Winter, Elmar Schwertheim, Editor, Bonn: R. Habelt, Münster, pp.1-6, 2008

Archaeological Evidence for Grain Mills in the Greek and Roman Troad.

in: Vom Euphrat bis zum Bosporus Kleinasien in der Antike Asia Minor Studien 65, E. Winter, Editor, R. Habelt, Bonn, pp.673-679, 2008

Antik Çağda Bozcaada (Tenedos)

in: Bozcaada Değerleri Sempozyumu, A. Akdemir, O. Demircan, S. Yılmaz, T. Takaoğlu, E. Erginal, Editor, COMU Yayınları No:77, Çanakkale, pp.71-82, 2008

Modern Site Surveys in Ethnoarchaeology: The Case of Rural Northwestern Anatolia

in: Ethnoaarchaeological Investigations in Rural Anatolia, volume 4, Takaoğlu T., Editor, Ege Yayınları, İstanbul, pp.87-97, 2007

Pattern-burnished Pottery from Gülpınar in the Troad

in: Patronus: Coşkun Özgünel’xxe 65 Yaş Armağanı, Erhan Öztepe, Editor, Homer Yayınevi, İstanbul, pp.345-350, 2007

Atatürk Üniversitesi ve Erzurum Bölgesi İlk Arkeoloji Araştırmaları

in: Doğudan Yükselen Işık. Arkeoloji Yazıları, Can B, Mehmet Işıklı, Editor, Ege Yayınları, İstanbul, pp.159-164, 2007

Homeros’un Gölgesinde Troia öncesi Troas Araştırmaları

in: In Memoriam Sevim Buluç, Takaoğlu T., Veysel Tolun, Editor, Çanakkale Olay, Çanakkale, pp.47-61, 2006

New Light on the Origins of Eastern Sigillata B ware

in: Anadolu Arkeolojisine Katkılar: 65. Yaşında Abdullah Yaylalı'ya Sunulan Yazılar, Takaoğlu T., Editor, Hitit Color, İstanbul, pp.263-270, 2006

Patterns of Dairying in Coastal Northwestern Anatolia

in: Ethnoarchaeological Investigations in Rural Anatolia, volume 3, Takaoğlu T., Editor, Ege Yayınları, İstanbul, pp.23-44, 2006

Ground Stone Grooved Hammers from Coşkuntepe

in: Hayat Erkanal a Armağan Kültürlerin Yansıması Studies in Honor of Hayat Erkanal Cultural Reflections, A. Erkanal-Öktü ve E. Özgen, Editor, Homer, İstanbul, pp.705-708, 2006

Continuity and Change in Rural Land-Use on Tenedos/Bozcaada

in: Ethnoarchaeological Investigations in Rural Anatolia Volume 2, Takaoğlu, Turan, Editor, Ege Yayınları, İstanbul, pp.113-136, 2005

Moralı: A Neolithic Mound In Central-Western Anatolia

in: Anadolu’da Doğdu. 60. Yaşında Fahri Işık’a Armağan, Taner Korkut, Editor, Ege Yayınevi, İstanbul, pp.743-751, 2004

Ethnoarchaeology in Turkey: A Historical Approach

in: Ethnoaarchaeological Investigations in Rural Anatolia, Volume 1, Takaoğlu T., Editor, Ege Yayınları, İstanbul, pp.15-38, 2004