Education Information

Education Information

 • 2010 - 2014 Doctorate

  Canakkale Onsekiz Mart University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Turkey

 • 2008 - 2010 Postgraduate

  Gaziantep University, Instıtute Of Socıal Scıences, Türk Dili Ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Turkey

 • 2004 - 2008 Undergraduate

  Gaziantep University, Faculty Of Arts And Scıences, Department Of Turkısh Language And Lıterature, Turkey

Dissertations

 • 2014 Doctorate

  Şem'î Şem'ullâh ve Şerh-i Subhatü'l Ebrâr'ı

  Canakkale Onsekiz Mart University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı

 • 2010 Postgraduate

  Kethüdâzâde Ârif Dîvanı İnceleme-Metin

  Gaziantep University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı Anabilim Dalı

Foreign Languages

 • B1 Intermediate English