Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Patolojik Proksimal Humerus Kırığı Bir Vaka Üzerinden Genel Değerlendirme

UNION OF THRACE UNIVERSITIES 3.INTERNATIONAL HEALTH SCIENCES CONGRESS, 24 - 26 Ekim 2019

Osteoartritli Hastaların Serum Ve Doku Örneklerinde Antioksidan Genlerin mRNA Ekspresyonu

29. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 22 - 27 Ekim 2019, ss.16-17