Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Angioedema and acute urticaria in a patient with COVID 19 pneumonia: Favipiravir side effect or COVID-19 cutaneous manifestation

Journal of Emergency Medicine Case Reports, vol.12, no.2, pp.65-67, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Tularemia Outbreak in Western Part of Turkey; Revenge of 'Mount Ida'

Türkiye Klinikleri Tip Bilimleri Dergisi, vol.41, no.2, pp.145-149, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Ghost in opera: Are Legionella bacteria really rare pathogens for hospital plumbing?

Demiroglu Science University Florence Nightingale Journal of Medicine, vol.7, no.1, pp.26-29, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Sepsisten granülasyona: çoklu tedavi modalitesi uygulanan bir diyabetik ayak enfeksiyonu

VI. Ulusal Dİyabetİk Ayak İnfeksİyonlarI (UDAİS 2021) Sİmpozyumu, online, Turkey, 04 February 2021 Sustainable Development

Pandeminin Dilemması: İlaç yan etkisi mi? Ya COVID-19’sa?

XXI. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (Klimik ) Kongresi, online, Turkey, 26 May 2021

Tanıya Giden Yol ve Yaşanan Zorluklar-Bir Herpes Ensefaliti Olgusu

XXI. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (Klimik ) Kongresi, online, Turkey, 26 May 2021

Dalakta İnfakt ile Prezente Olan Bir Bruselloz Olgusu

XXI. Türk Klİnİk Mİkrobİyolojİ ve İnfeksİyon HastalIklarI Kongresİ (KLİMİK 2021), 26 May 2021

İnaktif COVID-19 Aşısı Sonrası Nadir Bir Yan Etki: Zona

9. Türkiye EKMUD Platformu 2021, online, Turkey, 20 May 2021, vol.10, pp.164 Sustainable Development

Şiddetli COVID-19 Enfeksiyonuna Eşlik Eden Rabdomiyoliz Olgusu

9. Türkiye EKMUD Platformu 2021, online, Turkey, 20 May 2021, vol.10, pp.203 Sustainable Development