Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Ebe ve hemşirelerin toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutumları

1. Uluslararası 5. Ulusal Sivas Ebelik Sempozyumu.24-26 Nisan 2018, 24 April 2018

Metrics

Publication

2