Education Information

Education Information

 • 2019 - Continues Doctorate

  Aydin Adnan Menderes University, Graduate School Of Natural And Applıed Scıences, Turkey

 • 2016 - 2019 Postgraduate

  Canakkale Onsekiz Mart University, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Sanat Tarihi, Turkey

 • 2012 - 2016 Undergraduate

  Canakkale Onsekiz Mart University, Fen Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi, Turkey

Dissertations

 • 2019 Postgraduate

  Taş Ocağından Tapınağa: Nicomedia Rölyefleri Örneğinde Geç Roma Dönemi Heykeltıraşlık Atölyelerinin İşleyiş Mekanizmaları

  Canakkale Onsekiz Mart University, Fen Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English