Education Information

Education Information

 • 2018 - Continues Doctorate

  Istanbul University, Institute Of Social Sciences, İslam Tarihi Ve Sanatları Bölümü/Türk Din Musikisi Anabilimdalı, Turkey

 • 2015 - 2018 Postgraduate

  Hitit University, Instıtute Of Socıal Scıences, İslam Tarihi Ve Sanatları Bölümü/Türk Din Musikisi Anabilimdalı, Turkey

 • 2010 - 2015 Undergraduate

  Ankara University, İlahiyat Fakültesi, İlahiyat, Turkey

Dissertations

 • 2018 Postgraduate

  MECMUA-İ SAZ Ü SÖZ'DE YER ALAN DİNİ ESERLERİN İNCELENMESİ

  Hitit University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Tarihi Ve Sanatları Bölümü/Türk Din Musikisi

Foreign Languages

 • B1 Intermediate English