Education Information

Education Information

 • 2006 - 2012 Doctorate

  Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü / Kimyasal Teknolojiler Abd, Turkey

 • 2003 - 2005 Postgraduate

  Akdeniz University, Faculty Of Science, Kimya / Fizikokimya, Turkey

 • 1998 - 2002 Undergraduate

  Kocaeli University, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya, Turkey

Dissertations

 • 2012 Doctorate

  Süper kritik karbondioksit ortamında sentezlenen fluroakrilat kopolimerlerden süperhidrofobik, süperoleofobik yüzey ve sıvı bilya eldesi ve uygulamaları

  Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği / Kimyasal Teknolojiler Abd

 • 2005 Postgraduate

  Nikel (II) – Tiyosiyanat Komplekslerinin Ardışık Oluşum Sabitlerinin Belirlenmesi

  Akdeniz University, Fen Fakültesi, Kimya / Fizikokimya

Foreign Languages

 • C1 Advanced English