Education Information

Education Information

  • 2009 - 2018 Doctorate

    Istanbul University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri , Turkey

  • 2005 - 2008 Postgraduate

    Canakkale Onsekiz Mart University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri, Turkey

  • 1998 - 2002 Undergraduate

    Suleyman Demirel University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat, Turkey