Education Information

Education Information

 • 1996 - 2001 Doctorate

  Cukurova University, Fen Bilimleri, Bitki Koruma, Turkey

 • 1992 - 1996 Post Graduate

  Cukurova University, Fen Bilimleri, Bitki Koruma, Turkey

 • 1988 - 1992 Under Graduate

  Cukurova University, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma, Turkey

Dissertations

 • 2001 Doctorate

  Doğu Akdeniz Bölgesi Buğday Alanlarında Bulunan Bitki Paraziti Nematod Türleri Üzerinde Araştırmalar

  Cukurova University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bitki Koruma

 • 1996 Post Graduate

  Balcalı (Adana)'da Buğdayda Bulunan Nematod Türleri, Bunların Populasyon Dalgalanmaları ve Verime Olan Etkilerinin Araştırılması

  Cukurova University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bitki Koruma