Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The Non-Intervention Committee and Turkey During the Spanish Civil War

8. Yıldız Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Turkey, 23 - 24 December 2021, pp.147-148

Batı Trakya Türklerinin Eğitim Sorunu

II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya, Turkey, 18 - 20 May 2017, pp.1176

Mümtaz Turhan ve Toprak Reformu Tartışmaları

5.Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Balıkesir, Turkey, 11 - 14 July 2019, pp.743-754 Sustainable Development

The Anglo-American Impact On Turkish Conservatism

5.Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Balıkesir, Turkey, 11 - 14 July 2019, pp.345-346

Türkiye’de Modernleşmeci Muhafazakarların Din Olgusuna Yaklaşımları

4.Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Yalova, Turkey, 14 - 17 February 2019, pp.1046-1047

Annales Okulu’nun Tarihyazımı İçerisindeki Yeri

4. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu, Muğla, Turkey, 1 - 03 September 2016, pp.118-122