Contact

Address Information

  • Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Terzioğlu Yerleşkesi, Fen Edebiyat Fakültesi. 130 no'lu öğretim üyesi odası

  • Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tömer [Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi], Terzioğlu Kampüsü Siyasal Bilgiler Fakültesi 1. Kat Merkez/Çanakkale

Email Information

Phone Information