Education Information

Education Information

 • 1990 - 2002 Competence In Art

  Mimar Sinan Fine Arts University, Instıtute Of Socıal Scıences, Grafik Tasarımı Anasanat Dalı, Turkey

 • 1987 - 1990 Postgraduate

  Mimar Sinan Fine Arts University, Instıtute Of Socıal Scıences, Resim Anasanat Dalı, Turkey

 • 1982 - 1987 Undergraduate

  Mimar Sinan Fine Arts University, Faculty Of Fıne Arts, Department Of Paıntıng, Turkey

Dissertations

 • 2002 Competence In Art

  “Ağaçlar” Ağacın Konu ve Teknik Bağlamında; Resim Sanatı İçerisinde Yeri ve Önemi

  Mimar Sinan Fine Arts University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Grafik Tasarımı Anasanat Dalı

 • 1990 Postgraduate

  Peyzaj Geleneğinin Gelişimi

  Mimar Sinan Fine Arts University, Soyal Bilimler Enstitüsü, Resim Anasanat Dalı

Foreign Languages

 • B1 Intermediate English