Education Information

Education Information

 • 2012 - 2016 Doctorate

  Canakkale Onsekiz Mart University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat, Turkey

 • 2010 - 2012 Postgraduate

  Canakkale Onsekiz Mart University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat, Turkey

 • 2007 - 2010 Undergraduate

  Selcuk University, Karaman Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences, İktisat, Turkey

Dissertations

 • 2016 Doctorate

  TÜRKİYE’DE DÖVİZ KURLARININ AÇIKLANMASINDA VARLIK PİYASALARININ ROLÜ: PORTFÖY DENGE MODELİ ÜZERİNE AMPİRİK ANALİZ

  Canakkale Onsekiz Mart University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat

 • 2012 Postgraduate

  KÜRESEL EKONOMİK KRİZ DÖNEMİNDE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE UYGULANAN PARA POLİTİKALARININ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN ANALİZİ

  Canakkale Onsekiz Mart University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat

Foreign Languages

 • B1 Intermediate English