Education Information

Education Information

 • 2001 - 2008 Doctorate

  Marmara University, Institute Of Social Sciences, Yönetim Ve Organizasyon, Turkey

 • 1998 - 2000 Postgraduate

  Istanbul Kultur University, Instıtute Of Socıal Scıences, İşletme, Turkey

 • 1991 - 1998 Undergraduate

  Anadolu University, Faculty Of Economıcs, İktisat, Turkey

Dissertations

 • 2008 Doctorate

  İşyerinde Şiddete Karşı Çalışanların Bireysel Çatışma Yönetimi Yaklaşımları; Sağlık Sektöründe Bir Araştırma

  Marmara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yönetim Organizasyon

 • 2000 Postgraduate

  E-TİCARETİN TÜRKİYE'DE VE DÜNYADA GELİŞİMİ

  Istanbul Kultur University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme