Türkçe öğretmeni adaylarının internet tabanlı okuma motivasyonu ve etkileşim ile mobil öğrenme tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi


GÜZEL A., ELKIRAN Y. M.

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, no.24, pp.324-341, 2021 (Peer-Reviewed Journal)