Farklı Çelik Alma Dönemleri ile Oksin Dozlarının Kocayemişin (Arbutus unedo L.) Köklenme Oranı Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi


ŞEKER M., AKÇAL A., SAKALDAŞ M., GÜNDOĞDU M. A.

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.24, no.1, pp.99-108, 2010 (Peer-Reviewed Journal)