Farklı Kalsiyum Dozları ve Azotlu Gübrelerin Domateste Verim ve Verim Özellikleri Üzerine Etkisi


Creative Commons License

Gelmez C., Müftüoğlu N. M.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.4, no.2, pp.134-148, 2018 (Peer-Reviewed Journal)