THE USE OF KAHRAMANMARAS ORCHIDS IN URBAN LANDSCAPE DESIGN


Creative Commons License

Derendeli S. C., Erduran Nemutlu F.

III. International Mediterranean Forest and Environment Symposium, Kahramanmaraş, Turkey, 3 - 05 October 2019, vol.1, pp.525-535

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Kahramanmaraş
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.525-535
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Kahramanmaras has been a settlement since the ancient civilizations and is a city of nature and cultural treasure. The city's natural and cultural values also contribute to the city in terms of economic and tourism. The material of the study is Kahramanmaras and natural orchids. About 23 species of orchids that grow naturally in the city are used for the production of sahlep. Sahlep is the main source of flavor and consistency of the ice cream, which is an economic value of the city, which is the brand of the city. For this reason, the use of orchids that grow naturally in some parts of the city in the production of foodstuffs such as sahlep and ice cream makes the orchids important not only for their ecological value but also for their economic value. In this study, it is aimed to select orchids of Kahramanmaraş with ornamental plant characteristics and to determine their use in landscape designs. By adding functional features to the selected orchid species, the possibilities of use in urban design are given in tabular form. As a result of this study, how to use orchids which have ecological and economic value as images in urban design, and suggestions were made by modeling in various programs. Keywords: City image, Orchid, Ornamental plant, Landscape design

Kahramanmaraş çok eski uygarlıklardan itibaren yerleşim yeri olmuş, doğa ve kültür hazinesi bir ilimizdir. Sahip olduğu doğal ve kültürel değerler kente ekonomik ve turizm yönünden de katkılar sağlamaktadır. Çalışmanın konusu, Kahramanmaraş’ın en önemli doğal kaynaklarından birisi orkidelerdir. Kentte doğal olarak yetişen orkide türlerinden yaklaşık 23 tür salep yapımında kullanılmaktadır. Salep kentin markası niteliğindeki, ekonomik açıdan önemli bir değer olan dondurmanın lezzet ve kıvamını sağlayan ana kaynağıdır. Bu nedenle kentin bazı bölgelerinde doğal olarak yayılış gösteren orkidelerin, salep ve dondurma gibi gıda maddelerinin yapımında kullanılması orkideleri ekolojik değerinin yanı sıra, ekonomik değer açısından da önemli kılmaktadır. Bu çalışmada Kahramanmaraş’ın sahip olduğu doğal orkidelerin süs bitkisi niteliğinde olanları seçilip, peyzaj tasarımlarında kullanım olanaklarının belirlenmesi amaçlanmaktadır. Seçilen orkide türlerinin estetik yönlerine, işlevsellik kazandırılarak kentsel tasarımda kullanım olanağı yaratılmış ve tablo halinde verilmiştir. Çalışmanın sonucunda ekolojik ve ekonomik değeri olan orkidelerin kentsel tasarımda imge olarak nasıl kullanılabileceği çeşitli programlarla yapılan modellemeler ile ortaya konmuş ve öneriler getirilmiştir. Anahtar Kelimeler: Kent imgesi, Orkide, Süs bitkisi, Peyzaj tasarımı