Arazi Kullanım Etkinliğinin Değerlendirilmesi:Edirne İli Havsa İlçesi Örneği


EVEREST T., AKBULAK C., ÖZCAN H.

Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi (E.A. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi), vol.26, no.3, pp.251-275, 2011 (SCI-Expanded)