Ebû Mansûr el-Cevâlikî'nin Ebû İshâk ez-Zeccâc'a Yönelttiği Eleştiriler


GEYLANİ M.

KİLİTBAHİR (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi), no.21, pp.137-148, 2022 (Peer-Reviewed Journal)