Kirli ve Temiz Bölgelerden Toplanan Dreissena polymorpha Bireylerinde Ağır Metal Birikimi ve Oksidatif Stres Duyarlılığının Belirlenmesi


Kaya H., Selvi K., Akbulut M., Duysak M., Aydın F.

Menba Su Ürünleri Fakültesi dergisi (Online), vol.1, no.2, pp.9-14, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 1 Issue: 2
  • Publication Date: 2013
  • Journal Name: Menba Su Ürünleri Fakültesi dergisi (Online)
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM), Asos İndeks
  • Page Numbers: pp.9-14
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

In this study, the possible oxidative stress of water pollution was assessed on Dreissena polymorpha using both biomarkers in organism and heavy metal accumulation in water and organism. For this aim, D. polymorpha individuals were collected in Atikhisar Reservoir and Sarıçay. Heavy metals (Cu, Fe, Cd, Pb, Zn and Mn) and biomarkers (Glutathione, TBARS) as an indicator of oxidative stress were analyzed, after the organisms were made species identification. According to the results of the heavy metal analysis, while heavy metal pollution was not determined in Atikhisar Reservoir, a certain level of pollution was found in the samples of Sarıçay. In parallel with deteriorate of the water quality in Sarıçay, glutathione (GSH) levels in D. polymorpha were increased compared to Atikhisar Reservoir. Although TBARS levels which were analyzed in the individuals in Sarıçay were determined higher than individuals in Atikhisar Reservoir, the results were not statistically significant. These results showed that water pollution caused oxidative stress on D. polymorpha and this organism responded by running the compensate mechanism for it. 

Bu çalışmada; su kirliğinin Dreissena polymorpha türü üzerinde oluşturabileceği muhtemel oksidatif stres, su ve canlıda ağır metal birikimi ve canlıda biyomarkırlar birarada kullanılarak değerlendirilmiştir. Bu amaçla, Sarıçay üzerinde kurulu olan Atikhisar Barajı ve Sarıçay’dan D. polymorpha bireyleri toplanmıştır. Toplanan D. polymorpha örneklerinin tür tayini yapıldıktan sonra ağır metal (Cu, Fe, Cd, Pb, Zn ve Mn) ve oksidatif stress göstergesi olan biyomarkır (Glutatyon, TBARS) analizleri yapılmıştır. Yapılan ağır metal analizlerine göre Atikhisar Barajı’nda metal kirliliği belirlenmezken, Sarıçay’dan alınan örneklerde belirli düzeyde kirlilik tespit edilmiştir. Sarıçay’da su kalitesinin bozulmasına paralel olarak D. polymorpha bireylerinde glutatyon (GSH) seviyesinde Atikhisar Barajı’na göre artışlar görülmüştür. Sarıçay’dan toplanan canlılarda belirlenen TBARS seviyeleri Atikhisar Barajı’ndan yakalanan bireylere göre daha yüksek olsa da, bulgular istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. Bu sonuçlar, su kirliliğinin D. polymorpha türünde oksidatif strese neden olduğunu ve canlının buna telafi mekanizmalarını çalıştırarak tepki verdiğini göstermektedir.