Honey Bee Breeding and Some Basic Approaches


Kösoğlu M., Oskay D., Yücel B., Savaş T., Topal E., Doğaroğlu M.

MAS Journal of Applied Sciences, vol.6, no.3, pp.593-609, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 6 Issue: 3
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.52520/masjaps.107
  • Journal Name: MAS Journal of Applied Sciences
  • Journal Indexes: Index Copernicus
  • Page Numbers: pp.593-609
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Bal arısının geniş bir alanda havada çiftleşmesi, arı ıslah çalışmalarında karşımıza zorluk olarak çıkmaktadır. Bu amaçla yapay tohumlama veya kontrollü çiftleşme alanların kullanımı söz konudur. Başlangıçta verim üzerinde durulan ıslah çalışmaları, bugün hastalık ve zararlılar karşı dirençli genotiplerin yetiştirilmesi yönünde hız kazanmıştır. Değişen iklim ve çevre şartlarına karşı birçok ülke bal arısı genetik kaynaklarını korumak, geliştirmek amaçlı ıslah çalışmaları ve uygulamaları yürütmektedir. Hastalık zararlılar, olumsuz çevre koşulları, yanlış arıcılık uygulamaları ve birçok faktörün olumsuz etkileri dünyada bal arısı koloni kayıplarının yaşanmasına neden olmaktadır. Bal arısı yaşam alanlarındaki olumsuz gelişmeler (ani iklim değişimleri, floral kaynaklardaki tehditler, pestisitler, hastalık ve zararlılardaki artış) süreci sürdürülebilirlik noktasına getirmiştir. Bu makale arı ıslahında gelişmeler hakkında dünyadan ve ülkemizden bilgi verilirken, sürdürülebilirliğin ön plana çıktığı günümüzde, nasıl bir yaklaşımla yürütülmesi sorusuna cevap vermeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Bal arıları, biyoçeşitlilik, genetik, ıslah