Süperkritik karbondioksit ortaminda perfloroalkil metakrilat ester (Zonly-TM) ve metil metakrilat monomerlerinin kopolimerleştirilmesi, karakterizasyonu ve film oluşumu


CENGİZ U. , Erbil H. Y.

VIII. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Malatya, Türkiye, 1 - 04 Ağustos 2008, ss.369-640

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Malatya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.369-640

Özet

Perfloroalkil metakrilat – Metil metakrilat ve Perfloroalkil metakrilat-Metil metakrilat-Butil akrilat istatiksel kopolimerleri süperkritik karbondiosit (sc-CO2) içerisinde sentezlendi. Kopolimer yapısı H-NMR, F-NMR, GPC ve Oswalt Vizkozimetresi kullanılarak karekterize edildi. Elde edilen kopolimerden çözeltiye daldırma yöntemi ile cam lam üzerine ince film kaplamaları yapıldı. Sentezlenen yüzeylerin su ve diğer sıvı temas açı değerleri ölçülüp serbest yüzey enerjisi (SFE) [1] hesaplandı. Optik mikroskop ve SEM görüntüleri ile kopolimer pürüzlülük büyüklük ve biçimleri görüntülenerek kopolimerin yüzey karekterizasyonu yapıldı.