Pb(II) and Cd(II) Removal from Aqueous Solutions by Citric Acid Modified Sugar Beet Pulp


Arslanoğlu H., Tümen F.

Firat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol.27, no.1, pp.85-99, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 27 Issue: 1
  • Publication Date: 2015
  • Journal Name: Firat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.85-99
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: No

Abstract

Bu çalışmada, sitrik asitle modifiye edilerek aktifleştirilmiş şeker pancarı küspesi (MŞPK) ile sulu çözeltilerden Pb(II) ve Cd(II) iyonlarının giderilmesi üzerine başlangıç pH’sı, MŞPK dozu, sıcaklık, metal iyonu başlangıç konsantrasyonu ve temas süresi gibi parametrelerin etkileri kesikli deneylerle incelenmiştir. Deneysel kinetik verilerin yalancı II. mertebe modeline uyduğu ve aktivasyon enerjisinin Pb(II) ve Cd(II) adsorpsiyonu prosesleri için sırasıyla 20.68 ve 38.61 kj mol-1 olduğu bulunmuştur. Artan sıcaklıkla başlangıç adsorpsiyon hızı artmakla beraber adsorpsiyon etkinliği bir miktar azalmaktadır. Denge verilerinin Langmuir izotermine daha iyi uyduğu ve Pb(II) ve Cd(II) adsorpsiyonu prosesleri için maksimum adsorpsiyon kapasitelerinin 25°C’de sırasıyla yaklaşık 310 ve 115 mg g-1 olduğu hesaplanmıştır. Termodinamik analizler Pb(II) ve Cd(II) adsorpsiyonu proseslerinin ekzotermik olduğunu (HºPb= 35.68 kj mol-1 , HºCd = 21.19 kj mol-1 ) ve kendiliğinden gelişen karakterde olduğunu göstermiştir.