Teorik olarak yapılandırılmış sosyal ve bireysel katılım faktörlerinin ampirik olarak sınanması


KINCAL R. Y., KARTAL O. Y.

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.35, no.2, pp.231-265, 2015 (Peer-Reviewed Journal)