Prevalence of domestic violence against married women in Turkey and associated risk factors Türkiye’de evli kadınlara yönelik aile içi şiddet prevalansı ve ilişkili risk faktörleri


Tanrıverdi G., Çapık C., Yalçın Gürsoy M.

Turkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences, vol.38, pp.218-229, 2018 (SCI-Expanded) identifier