Kültür Turizmi Ürünlerinin YavaşTuristlere Tanıtımı: Erzurum Örneği


EŞİTTİ B., BULUK B.

Avrasya Bilimler Akademisi Avrasya Eğitim ve Literatür Dergisi, vol.5, pp.230-244, 2019 (Peer-Reviewed Journal)