Türk kadınının giyinme kültüründeki değişimde kadın dergilerinin etkisi: II. Meşrutiyet Dönemi Mehasin Dergisi örneği,


Koca E., Polat G.

Journal of Turkish Studies, vol.1, no.15, pp.429-445, 2020 (Peer-Reviewed Journal)