Determination of Host Preferences of Medfly, Ceratitis capitata (Wiedemann) (Diptera: Tephritidae), in the Laboratory


Creative Commons License

GENÇ H., YÜCEL S.

Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi-Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences, vol.4, no.3, pp.292-301, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The Mediterranean fruit fly, Ceratitis capitata (Wiedemann), is the most important and destructive pest in the world. The aim of this study was to determine host preference and survival of Medfly in different fruit and vegetable cultivars in the laboratory. Medfly was recently established in Çanakkale province, even though it has been known in southern Turkey for many years. Medfly infested peaches were collected to establish a local laboratory population. Ten different hosts were tested in the controlled laboratory conditions. Some biological parameters were observed to find out the preferred and appropriate host for laboratory rearing. The tested fruit weight, the number of oviposition stings, pupal yield and the adult emergence were determined. The results showed that fruit weight and oviposition stings were not related with larval survival or pupal yield of Medfly. Screening of the different host cultivars suggested that red sweet pepper (Capsicum annuum L. var. “Kapya”) is the most favorable host for Medfly rearing in the laboratory conditions. Therefore, ovipositional preference of Medfly and the success of larval development in different host varieties are crucial for Çanakkale since it is an important city for exporting fruit and vegetables.

Akdeniz meyve sineği, Ceratitis capitata (Wiedemann), dünyada çok önemli zararlar meydana getiren türdür. Çalışmanın amacı, laboratuvarda Akdeniz meyve sineğinin, farklı meyve ve sebze türlerini tercih etme durumunun ve canlılık oranların belirlenmesidir. Akdeniz meyve sineği uzun yıllardır Türkiye’nin güneyinde bulunmasına rağmen, Çanakkale ve çevresinde yakın zamanda tespit edilmiştir. Laboratuvar koşullarında 10 farklı konukçu test edildi. Laboratuvarda yetiştirilmesinde tercih edilen ve en uygun konukçunun belirlenmesi için bazı biyolojik parametreler değerlendirildi. Test edilen meyvenin ağırlığı, yumurta izi sayısı, pupa sayısı ve ergin çıkışları belirlendi. Sonuç olarak, meyve ağırlığı ve yumurta izi sayısının Akdeniz meyve sineğinin larva canlılığına ve pupa miktarına bağlı olmadığı tespit edildi. Farklı konukçuların test edilmesi sonucunda, kırmızı tatlı biber (Capsicum annuum L. var. “Kapya”) ‘in laboratuvar koşullarında Akdeniz meyve sineğinin yetiştirilmesinde en fazla tercih edildiği belirlendi. Dolayısıyla, Akdeniz meyve sineğinin yumurta bırakma tercihi, farklı konukçularda larva gelişme başarısı meyve ve sebzelerin ihracatında önemli bir şehir olana Çanakkale için oldukça mühimdir.