MOBİL PAZARLAMAYA YÖNELİK TURİZM ÖĞRENCİLERİNİN TUTUMLARI: AMPİRİK BİR ÇALIŞMA


EŞİTTİ B., Buluk B.

20. Ulusal Pazarlama Kongresi, Eskişehir, Turkey, 10 - 13 June 2015, pp.117-126

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Eskişehir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.117-126
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Mobile marketing defined as all marketing tools through mobile channels to reach potential customers, the use of sales promotions and advertising efforts. Being mobile is the future of marketing. For tourism enterprises, the presence of employees who keep pace with the development of internet technologies, follow information sharing on the net, experienced in the mobile environment and have taken tourism education are too important to be denied. This empirical study aimed to measure attitudes of tourism college students towards mobile marketing applications. In this context, the study found that a significant portion of tourism college students have high perception of mobile marketing, highly relevant to the internet and mobile technology, download product and service applications of tourism firms and follow the tourism firms through social media channels.

Keywords: Tourism, Marketing, Mobile Marketing, Marketing perception, Marketing activities. 

Mobil pazarlama, mobil kanallar aracılığıyla potansiyel müşterilere ulaşmada aracı bütün pazarlama, satış promosyonları ve reklam çabalarının kullanımı olarak tanımlanabilir. Mobil olma pazarlamanın geleceğidir. Turizm işletmeleri için mobil alanda deneyimli, internet teknolojilerinin gelişimine ayak uyduran, internet ortamında bilgi paylaşımlarını takip eden ve turizm eğitimi almış çalışanlarının desteği yadsınamayacak kadar önemlidir. Bu ampirik çalışma turizm eğitimi alan üniversite öğrencilerinin mobil pazarlama uygulamalarına karşı tutumlarını ölçmeyi amaçlamıştır.  Bu bağlamda, turizm öğrencilerinin önemli bir kısmının mobil pazarlama algılarının yüksek, internet ve mobil teknoloji ile oldukça alakalı, turizm firmalarının ürün ve hizmet uygulamalarını indirmekte ve sosyal medya kanallarıyla turizm işletmelerini takip etmekte oldukları tespit edilmiştir.

 Anahtar Kelimeler: Turizm, Pazarlama, Mobil Pazarlama, Pazarlama algısı, Pazarlama faaliyetleri.