Yerel Yönetimler ve Özerklik


Türgay T.

in: Yerel Yönetimler Üzerine Maliye ve Siyaset Yazıları, Doç. Dr. Musa GÖK,Doç. Dr. Ufuk GENCEL, Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, pp.143-172, 2020

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2020
  • Publisher: Ekin Yayınevi
  • City: Bursa
  • Page Numbers: pp.143-172
  • Editors: Doç. Dr. Musa GÖK,Doç. Dr. Ufuk GENCEL, Editor
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

ISBN: 978-625-7210-72-0Kitap Erişim Adresi

YEREL YÖNETİMLER ÜZERİNE

Maliye ve Siyaset Yazıları

 

Editörler

Doç. Dr. Musa GÖK Doç. Dr. Ufuk GENCEL

 

IX. BÖLÜM

YEREL YÖNETİMLER VE ÖZERKLİK

Timur TÜRGAY

GİRİŞ......................................................................................................................................... 143

1. YEREL YÖNETİM ................................................................................................................. 143

1.1. Adem-i Merkeziyetçilik veya Yerinden Yönetim İlkesi................................................. 145

1.2. Yetki Genişliği İlkesi.................................................................................................... 147

1.3. Yerellik veya Yerindenlik (Subsidiarity)....................................................................... 148

2. ÖZERKLİK VE YEREL ÖZERKLİK ...................................................................................... 150

2.1. Yerel Özerkliğin Tanımı ve Kapsamı .......................................................................... 150

2.2. Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı ...................................................................... 152

3. YEREL SİYASİ VE İDARİ ÖZERKLİK.................................................................................. 153

4. MALİ YERELLEŞME VE MALİ ÖZERKLİK ......................................................................... 155

4.1. Mali Yerelleşme .......................................................................................................... 156

4.2. Mali Özerklik ............................................................................................................... 157

4.2.1. Mali Özerklik Kavramı ve Önemi ..................................................................... 158

4.2.2. Mali Özerkliğin Varlık Koşulları ........................................................................ 160

4.2.3. Mali Özerklikten Umulan Faydalar ve Çekinceler ............................................ 162

SONUÇ...................................................................................................................................... 170

KAYNAKLAR............................................................................................................................ 171