Okul Öncesi (5-6 Yaş) Cimnastik Çalışmasının Esneklik, Denge Ve Koordinasyon Üzerine Etkisi


Creative Commons License

KOYUNCUOĞLU K., ŞENTÜRK U., ABANOZ H., TAŞKIRAN K.

13. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Konya, Turkey, 7 - 09 November 2014, pp.340-341

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Konya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.340-341
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç:  Bu çalışmanın amacı 5 veya 6 yaşındaki çocuklarda esneklik, denge ve koordinasyon özelliklerine jimnastik egzersizleri etkisini araştırmaktır. Okul öncesi eğitim 5 veya 6 yaşında ve devam edildi 54 çocuk toplam rastgele seçilen ve çalışmaya dahil edildi.

Yöntem:  Katılımcıların boy, kilo, esneklik, denge ve koordinasyon, ve onların alt ekstremite ve lomber ekstensörlerinin esneklik oturma ve uzanma-Eurofit testi pil, böler (kalça esneklik) testi, köprüleme (omurga esnekliği) ile ölçüldü Test, flamingo denge testi ve koordinasyon testleri. Ölçümler, bir kronometre (Casio), bir metre, bir ölçek (felix) ve bir cetvel kullanılarak yapılmıştır. Öntest-sontest deneysel yöntem Araştırmada kullanılmıştır.

Bulgular:  Bu çalışmada, ön test ve son test bir deney grubuna uygulanmıştır. SPSS yazılım İstatistiksel analiz için kullanıldı ve ön test ve son test farkı t-testi ile incelenmiştir. Anlamlı bir fark yükseklikleri ve çalışmanın sonunda çocukların ağırlıkları arasında bulunmuştur. Önemli farklılıklar, sit-ve-uzanma testi sontest sonuçları (11,85 ± 4,77 8,62 ± 4,52 karşı) karşı ön test olarak böler testi (4 karşı 9,38 ± 4,90 belirlendi 83 ± 3,78), köprüleme testi (43,72 ± 15,65 49,40 ± 17,43 karşı), flamingo denge testi (21,25 ± 9,22 15,29 ± 6,43 karşı), ve koordinasyon testi (16,20 ± 2,68 12,55 ± 2,64 karşı). Test ölçümlerinin sonuçları tablo halinde verilmiştir. Her bir test uygulaması * iki defa yapıldı ve en yüksek derece, saniye ve metre alınmıştır.

Bulgular:  Bu jimnastik esneklik, denge ve koordinasyon üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu sonucuna varılmıştır.

 Anahtar Kelimeler: Jimnastik, Esneklik, Denge ve Koordinasyon

?

Amaç: Bu Çalışmanın Amacı, 5-6 Yaş Çocuklarda Cimnastik Çalışmasının Esneklik, Denge Ve Koordinasyon Özellikleri Üzerine Etkisini İncelemektir. Çalışmaya Okul Öncesi Eğitimi Alan 5-6 Yaş Toplam 54 Çocuk Rastgele Seçilerek Katılmıştır.

Yöntem: Araştırmaya; Katılan Çocukların Boy, Kilo, Esneklik, Denge Ve Koordinasyon Ölçümleri Alınarak Alt Ekstremite Ve Lumbal Ekstansörlerinin Esneklikleri Otur Ve Eriş Eurofit Test Bataryası, Spagat (Kalça Esneklik) Testi, Köprü (Omurga Esneklik) Testi, Flamingo Denge Testi Ve Koordinasyon Testleri Uygulanmıştır. Ölçümler Casio Marka Kronometre, Metre, Feliks Marka Tartı Ve Cetvel İle Alınmıştır. Araştırmada Ön-Test Son-Test Motifli Deneysel Yöntem Kullanılmıştır.

Bulgular: Çalışmada Araştırma Grubuna Ön Ve Son Test Uygulanmıştır. İstatistiksel Analiz İçin Spss Paket Programı Kullanılmış, Ön Ve Son Test Farkı Karşılaştırılmasında T Testi Kullanılarak Değerlendirilmiştir. Çalışma Sonucunda Çocukların Boy Ve Kilolarında Anlamlı Bir Fark Bulunmamıştır. Otur Eriş Ön Test 8,62±4,52, Son Test 11,85±4,77 Anlamlı Fark Bulunmuş. Spagat Ön Test 9,38±4,90, Son Test 4,83±3,78 Anlamlı Fark Bulunmuş. Köprü Ön Test 49,40±17,43, Son Test 43,72±15,65 Anlamlı Fark Bulunmuş. Flamingo Denge Ön Test 15,29±6,43, Son Test 21,25±9,22 Anlamlı Fark Bulunmuş. Koordinasyon Ön-Test 16,20±2,68, Son Test 12,55±2,64 Anlamlı Fark Bulunmuş. Test Ölçüm Sonuçları Tablolarda Verilmiştir. Her Test Uygulaması İki Tekrar Yapılmış Ve En Yüksek Derece Saniye Ve Metre Cinsinden Yazılmıştır.

Sonuç: Çalışma Sonunda Cimnastiğin Esneklik, Denge Ve Koordinasyon Özellikleri Üzerinde Belirgin Bir Etkisinin Olduğu Saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Cimnastik, Esneklik, Denge Ve Koordinasyon