Sedanter Bireylerde Spor Giyim Ürünlerinin Tüketimini Etkileyen Faktörlerin İncelenmes


BAVLI Ö.

Uluslar arası Spor Araştırmaları Dergisi, vol.3, no.2, pp.61-68, 2011 (Peer-Reviewed Journal)