Eğinli İbrahim Hakkı Efendi ve Metnun fi l Vaz Adlı Risalesi


DEMİR R.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Şarkiyat Mecmuası, no.13, pp.39-57, 2008 (Peer-Reviewed Journal)