Sağlık Hizmeti ile İlişkili Kandidemili Hastalarda Mortalite İlişkili Faktörlerin İncelenmesi


ALKAN S., GÜNAL Ö., KILIÇ S. S. , Köksal E., Aygün C., Şenbaba A.

XXI. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (Klimik ) Kongresi, online, Turkey, 26 - 30 May 2021

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: online
  • Country: Turkey